ΚΑΝΕ ΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ

μανες

μανες

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα χρονιά- νέα αρχή

Μια νέα μελισσοκομική χρονιά αρχίζει και κατά την γνώμη πολλών η μελισσοκομική χρονιά αρχίζει από την προετοιμασία των μελισσιών για την είσοδο στον χειμώνα . Μια νέα εμπορική χρονιά αρχίζει και για την διάθεση του μελιού που μαζέψαμε την χρονιά που πέρασε . Η διάθεση είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εκτός από τους παλαιούς πελάτες και νέους με σκοπό να έχουμε μια ποιο εύκολη διάθεση του προϊόντος που παρήγαγαν τα μελισσάκια μας . Βασικός παράγοντας για την αύξηση των πωλήσεων είναι η ποιότητα που πρέπει πάντα να  είναι το κύριο μέλημα μας . 2ος η ανάπτυξη εμπιστοσύνης του πελάτη προς τον μελισσοκόμο 3ος η σχολαστική καθαριότητα και ευταξία του χώρου όπου έχουμε το προϊόν για διάθεση 4ος      η επιλογή ετικέτας η οποία να προσελκύει το μάτι και να κινεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή  5ος και σοβαρότατος  κανόνας ΟΧΙ ΤΣΙΓΚΟΥΝΙΕΣ πχ εάν το μέλι 2 κιλά κάνει 26 ευρώ εσύ του λες ότι κάνει 26 και ζητάς 25 δεν χάνεις τίποτα από ένα ευρώ  .  Εγώ φέτος επέλεξα εκτός της ετικέτας που έχω,  να ζωγραφίσω και μερικά  βαζάκια να δίνω σε παλαιούς και νέους πελάτες με σκοπό την διατήρηση τους και να έχει εύκολο το τηλέφωνο μου . Πιστεύω ότι τα βαζάκια αυτά δεν θα τα πετάξουν ειδικά όσοι έχουν παιδιά διότι επάνω ζωγράφισα την μάγια την μέλισσα, φυσικά είναι και ένας καλός τρόπος να  παρακινήσουν τα παιδιά τους να καταναλώσουν μέλι . Άντε καλό ξεπούλημα  !!Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Δημόσια διαβούλευση για τοΆρθρο 146 Περί εμπορίας- διακίνησης-διάθεσης του μελιού κ.λ.π. ρυθμίσεις

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης
(π, χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές
Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο
προσυσκευασμένο.
α) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 1 χιλιόγραμμο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης περίπτωσης (β).
β) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και πωλείται προς αυτόν απευθείας από μελισσοκόμους, ως μέλι δικής τους παραγωγής, στον τόπο συγκομιδής του είδους και σε οργανωμένες Λαϊκές ή Βιολογικές Αγορές, προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 3 χιλιόγραμμα.
2. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
α) Απαγορεύεται από οποιονδήποτε να πωλήσει στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένο μέλι, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγράφονται επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας του είδους οι ενδείξεις του παρόντος κεφαλαίου.
β) Επί της συσκευασίας του μελιού, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω ενδείξεις σε ορατό σημείο της συσκευασίας με ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα:
(1) Το ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2) Η καθαρή ποσότητα περιεχομένου κάθε συσκευασίας
(3) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ……….….», όταν περιλαμβάνεται η ακριβής ημερομηνία, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ…….….», στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.
(4) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης του μελιού.
(5) Ο αριθμός παρτίδας του μελιού, σε περίπτωση, σε περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν περιλαμβάνει την ημέρα και τον μήνα.
 1. Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού, με την χρήση της φράσης «ΧΩΡΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ…….……..» και προκειμένου για 100% εγχώριας προέλευσης μέλι, αντί της φράσης αυτής μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ».
 2. Επιπλέον το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα.
Επί του σημείου αυτού διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο πωλητής και ο εισαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο, χρησιμοποιείται η ένδειξη «πωλητής-εισαγωγέας» με τα αιτούμενα στοιχεία.
(8) Η ονομασία του περιεχομένου στη συσκευασία προϊόντος, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
(9) Η ένδειξη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», εφόσον το μέλι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες του 1 χιλιόγραμμου και ανασυσκευάσθηκε σε συσκευασίες μέχρι 1 χιλιόγραμμο από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού, επιτρέπεται και η αναγραφή επί αυτής των παρακάτω πληροφοριακών στοιχείων,
α) Προκειμένου για αμιγείς τύπους ελληνικών μελιών, η φυτική προέλευση αυτών, δηλαδή «Πεύκου», «Ελάτης», «Καστανιάς», «Ερείκης», «Θυμαριού», «Πορτοκαλιάς», «Βαμβακιού», «Ηλίανθου» και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα μέλια αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές παραμέτρους, που ορίζονται με την Κ.Υ.Α. 127/2004 (ΦΕΚ 239/Β/23-2-2005).
β) Πλησίον της υποχρεωτικής ένδειξης «Ονομασία του περιεχομένου προϊόντος» μπορεί να αναγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν
(1) την φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη, εάν το προϊόν προέρχεται εξολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης και αν διαθέτει τα οργανοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της πηγής.
(2) την προέλευση από μία συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν το προϊόν προέρχεται εξολοκλήρου από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης.
(3) τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια
Η αναγραφή των παραπάνω (1), (2) και (3) πληροφοριών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το μέλι της συσκευασίας ούτε «διηθημένο μέλι» είναι, ούτε «μέλι ζαχαροπλαστικής».
4.ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ
α) Οι ονομασίες «ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ» «ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ» ή «ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ»,»ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ» και «ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την απλή ονομασία «ΜΕΛΙ».
β) Προκειμένου για μέλι ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και πολύ κοντά στην ονομασία του προϊόντος οι λέξεις «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ».
Στην περίπτωση που το εν λόγω μέλι χρησιμοποιείται ως συστατικό σύνθετου τροφίμου, αντί του όρου «Μέλι ζαχαροπλαστικής» μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «Μέλι» στην ονομασία του τροφίμου. Ωστόσο όμως στον κατάλογο των συστατικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος «Μέλι ζαχαροπλαστικής».
5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ
α) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής Ελλάδα» ή «Ελληνικό μέλι» νομιμοποιείται αν το μέλι είναι εγχώριας προέλευσης και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών.
β) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Ολλανδία ή Γερμανία ή Βουλγαρία κ.ο.κ.» νομιμοποιείται αν το μέλι είναι προέλευσης μιας και μόνο χώρας και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών.
γ) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Ελλάδα-Ιταλία ή Ελλάδα-Ολλανδία ή Ισπανία-Γαλλία κ.λ.π.» μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών Ε.Ε.», αν το μέλι προέρχεται από δύο τουλάχιστον Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Σερβία-Αλβανία ή Αλβανία-FYROM κ.λ.π.» μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών εκτός Ε.Ε.» αν προέρχεται από δύο τουλάχιστον Τρίτες Χώρες.
ε) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Ελλάδα-Σερβία ή Ελλάδα-Αλβανία ή Ιταλία-Αλβανία κ.λ.π.» μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.», αν το μέλι προέρχεται τουλάχιστον από ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία Τρίτη Χώρα.
6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΘΕΣΠΙΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Το μέλι που διατίθεται στο εμπόριο ή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν, προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υποχρεωτικά πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων-Ποτών και απαγορεύεται ρητά.
-Η προσθήκη στο μέλι οποιουδήποτε συστατικού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετών τροφίμων καθώς και οιασδήποτε άλλη προσθήκη εκτός από μέλι.
-Η ανάμιξη του μελιού με μέλι ζαχαροπλαστικής
-Η ανάμιξη του μελιού με αμυλοσιρόπιο, γλυκόζη και άλλα παρεμφερή προϊόντα. Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της νοθείας.
7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΛΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Στο χώρο έκθεσης προς πώληση στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένου μελιού, υποχρεωτικά αναρτάται ή τοποθετείται ή προσδένεται στο προϊόν πινακίδα, απολύτως ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφεται η τιμή πώλησης της συσκευασίας καθώς και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό), κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη.
Εφόσον το περιεχόμενο καθαρό βάρος της συσκευασίας μελιού είναι 1000 γραμμάρια δεν απαιτείται η αναγραφή στην πινακίδα της τιμής ανά μονάδα μέτρησης (κιλό).
Για το λιανοπωλητή δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα των ενδείξεων που αναγράφονται επί της συσκευασίας του μελιού, δεδομένου ότι ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές. Διαφορετικά την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών φέρει ο λιανοπωλητής με συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγέας, συσκευαστής κ.λ.π.). Η συνευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν το μέλι έχει παραδοθεί από τον προμηθευτή στον λιανοπωλητή με την αναγραφή όλων των προβλεπομένων ενδείξεων στην συσκευασία αλλά αυτές έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία μετά την παράδοση.
8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΛΗΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ.
α) Σε εφαρμογή του άρθρου 38 (παράγρ.2) του Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» επί όλων των τιμοκαταλόγων και πινακίδων που τηρούν οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς, χονδρέμποροι), πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κ.λ.π.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.
β) Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παράγρ.1) του Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κ.λ.π.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.
 1. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ
α) Προκειμένου για μέλι που μεταφέρεται χύμα για να συσκευασθεί σε οποιαδήποτε
ποσότητα, οι ενδείξεις που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 2, αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία ή μπορούν να αναγράφονται στα σχετικά εμπορικά έγγραφα, που το συνοδεύουν. Ειδικά όμως, οι ενδείξεις ονομασία πώλησης, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όνομα ή εμπορική διεύθυνση του παραγωγού ή εισαγωγέα, πρέπει να αναγράφονται στην εξωτερική επιφάνεια συσκευασία στην οποία προσφέρεται το μέλι.
Για το μέλι ζαχαροπλαστικής και το διηθημένο μέλι, τα δοχεία μεταφοράς χύμα, οι συσκευασίες και τα εμπορικά έγγραφα αναφέρουν σαφώς την πλήρη ονομασία του προϊόντος.
β) Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.
10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευαστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και λιανοπωλητή) ευρισκόμενα μέλια, που έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συσκευασθεί, τυποποιηθεί και αγορασθεί, πριν από την 24-5-07, μπορούν να διατεθούν μέχρι εξαντλήσεώς τους.
-α) Με τις ενδείξεις που με βάση Αγορανομικές Διατάξεις ίσχυαν πριν την 24-5-07
β) Με τις ενδείξεις που ανέγραφαν επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας, σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παράγρ.1) του Αγορανομικού Κώδικος, όπως αυτές ίσχυαν πριν από
την 24-5-07.

Πρέπει να μπούμε όλοι οι συνάδελφοι μελισσοκόμοι ( stohttp://www.opengov.gr/ypoian/ac/?p=519#comments) και να κάνουμε προτάσεις . παραθέτω μερικά σχόλια – προτάσεις που έγιναν

 • 31 Αυγούστου 2011, 14:10 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: Thumb up 0 Thumb down 0
  Προτάση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και λοιπών Προϊόντων Κυψέλης για την τελική διαμόρφωση της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009
  Αρ. Πρωτοκόλου Α2.3391/02.07.09
  «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και 16-02-1989″
  Άρθρο 7
  Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 10 της α.δ. 14/1989
  1. Το άρθρο 146, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Άρθρο 146
  Περί εμπορίας – διακίνησης – διάθεσης του μελιού κ.λ.π. ρυθμίσεις
  1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  α) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 1 χιλιόγραμμο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης περίπτωσης (β).
  β) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και πωλείται προς αυτόν απευθείας από μελισσοκόμους και συνεταιρισμούς, ως μέλι δικής τους παραγωγής, στον τόπο συγκομιδής του είδους και σε οργανωμένες Λαϊκές ή Βιολογικές Αγορές, προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 3 χιλιόγραμμα.
  2. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
  α) Απαγορεύεται από οποιονδήποτε να πωλήσει στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένο μέλι, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγράφονται επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας του είδους οι ενδείξεις του παρόντος κεφαλαίου.
  β) Επί της συσκευασίας του μελιού, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω ενδείξεις σε ορατό σημείο της συσκευασίας, με ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα.
  (1) Η λέξη μέλι, η οποία υποχρεωτικά θα συνοδεύεται με την αναγραφή της χώρας ή των χωρών συγκομιδής του μελιού με του ίδιου μεγέθους γράμματα, επί της κύριας όψης.
  (2) Το ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  (3) Η καθαρή ποσότητα περιεχομένου κάθε συσκευασίας.
  (4) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ …..», όταν περιλαμβάνεται η ακριβής ημερομηνία, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ κατά ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ……», στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.
  (5) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης του μελιού.
  (6) Ο αριθμός παρτίδας του μελιού, σε περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν περιλαμβάνει την ημέρα και τον μήνα.
  (7) Επιπλέον το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα. Επί του σημείου αυτού διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο πωλητής και ο εισαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο, χρησιμοποιείται η ένδειξη «πωλητής-εισαγωγέας» με τα αιτούμενα στοιχεία.
  (8) Η ένδειξη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εφόσον το μέλι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες του 1 χιλιόγραμμου και ανασυσκευάσθηκε σε συσκευασίες μέχρι 1 χιλιόγραμμο από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
  3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού, επιτρέπεται και η αναγραφή επί αυτής των παρακάτω πληροφοριακών στοιχείων:
  α) Προκειμένου για αμιγείς τύπους ελληνικών μελιών η φυτική προέλευση αυτών δηλαδή «Πεύκου», «Ελάτης», «Καστανιάς», «Ερείκης», «Θυμαριού», «Πορτοκαλιάς», «Βαμβακιού», «Ηλίανθου» και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα μέλια αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές παραμέτρους, που ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 127/2004 (ΦΕΚ 239/Β/23.2.2005) κοινή υπουργική απόφαση.
  β) Πλησίον της υποχρεωτικής ένδειξης «Ονομασία του περιεχομένου προϊόντος» μπορεί να αναγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν (1) την φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη, εάν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης και αν διαθέτει τα οργανοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της πηγής.
  (2) την προέλευση από μία συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης.
  (3) τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια.
  Η αναγραφή των παραπάνω (1), (2) και (3) πληροφοριών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το μέλι της συσκευασίας ούτε «διηθημένο μέλι» είναι, ούτε «μέλι ζαχαροπλαστικής».
  4. ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ
  α) Οι ονομασίες «ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ», «ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ» ή «ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ», «ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ» και «ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την απλή ονομασία «ΜΕΛΙ».
  β) Προκειμένου για μέλι ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και πολύ κοντά στην ονομασία του προϊόντος οι λέξεις «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ».
  Στην περίπτωση που το εν λόγω μέλι χρησιμοποιείται ως συστατικό σύνθετου τροφίμου, αντί του όρου «Μέλι ζαχαροπλαστικής», μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «Μέλι» στην ονομασία του τροφίμου. Ωστόσο όμως στον κατάλογο των συστατικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος «Μέλι ζαχαροπλαστικής».
  γ) Υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια αγοράς και πώλησης της χώρας συγκομιδής.
  δ) Οι τελωνειακές αρχές καταχωρούν στις εισόδους της χώρας τις ποσότητες εισερχόμενου μελιού από χώρες Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε. με τα στοιχεία του εισαγωγέα σε ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου εντός του taxis, ώστε να διασταυρώνονται οι καταχωρήσεις με στόχο την αποτροπή ελληνοποιήσεων. Επιπλέον να λαμβάνονται δείγματα για τον ποιοτικό τους έλεγχο.
  ε) Σε τρόφιμο που υπάρχει η αναγραφή «μέλι» σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας, να αναφέρεται υποχρεωτικά δίπλα και η χώρα συγκομιδής.
  στ) Απαγορεύεται η ανάμιξη ελληνικού μελιού με μέλι άλλων χωρών.
  5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ
  Η ένδειξη «Χώρα Συγκομιδής π.χ. Ολλανδία ή Γερμανία ή Βουλγαρία κ.ο.κ.» νομιμοποιείται αν το μέλι είναι προέλευσης μίας και μόνο χώρας και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών. Στην περίπτωση ανάμιξης αναφέρεται το σύνολο των χωρών.
  6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ / ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
  Το μέλι που διατίθεται στο εμπόριο ή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν, προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υποχρεωτικά πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων-Ποτών και απαγορεύεται ρητά:
  -Απαγορεύεται το «μέλι» σκόνη.
  -Η προσθήκη στο μέλι οποιουδήποτε συστατικού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τροφίμων καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη εκτός από μέλι.
  -Η ανάμιξη του μελιού με μέλι ζαχαροπλαστικής.
  -Η ανάμιξη του μελιού με αμυλοσιρόπιο, ισογλυκόζη και άλλα παρεμφερή προϊόντα.
  Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της νοθείας.
  Προκειμένου για τα προϊόντα απομίμησης μελιού ( ισογλυκόζη, αμυλοσιρόπια και λοιπές γλυκαντικές ουσίες) απαγορεύεται:
  α) η αναγραφή στην ετικέτα οποιουδήποτε όρου παραπέμπει σε μέλισσες ή μελισσοκομικά προϊόντα (π.χ. κυψέλη, σμάρι, νέκταρ, μελισσάνθη κλπ)
  β) η χρήση στην ετικέτα εικόνων που παραπέμπουν σε μέλισσες ή λουλούδια (π.χ. κυψέλες, άνθη, μέλισσες κλπ)
  γ) η αναγραφή στην ετικέτα τοπωνυμίων (π.χ. Βυτίνα, Πήλιο, Ήπειρος, Σητεία κλπ)
  δ) η τοποθέτησή τους στα καταστήματα, στο ίδιο ράφι με το μέλι .
  Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της παραπλάνησης καταναλωτή.
  7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΛΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  Στο χώρο έκθεσης προς πώληση στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένου μελιού υποχρεωτικά αναρτάται ή τοποθετείται ή προσδένεται στο προϊόν πινακίδα, απολύτως ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφεται η τιμή πώλησης της συσκευασίας καθώς και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη.
  Εφόσον το περιεχόμενο καθαρό βάρος της συσκευασίας μελιού είναι 1000 γραμμάρια δεν απαιτείται η αναγραφή στην πινακίδα της τιμής ανά μονάδα μέτρησης (κιλό). Για τον λιανοπωλητή δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα των ενδείξεων που αναγράφονται επί της συσκευασίας του μελιού, δεδομένου ότι ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές. Διαφορετικά την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών φέρει ο λιανοπωλητής με συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγέας, συσκευαστής κλπ.). Η συνευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν το μέλι έχει παραδοθεί από τον προμηθευτή στον λιανοπωλητή με την αναγραφή όλων των προβλεπομένων ενδείξεων στην συσκευασία αλλά αυτές έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία μετά την παράδοση.
  Όταν διατίθεται μέλι χύμα σε χώρους εστίασης ή ξενοδοχεία να είναι υποχρεωτική η επισήμανση με ετικέτα στον περιέκτη όπου θα αναγράφεται η ένδειξη μέλι και η χώρα συγκομιδής του.
  8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΛΗΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ
  α) Σε εφαρμογή του άρθρου 38 (παράγρ.2) του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», επί όλων των τιμοκαταλόγων και πινακίδων που τηρούν οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς, χονδρέμποροι), πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφεται η ονομασία του μελιού και η χώρα συγκομιδής, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.
  β) Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παράγρ.1 του Ν.Δ. 136/1946) «Περί Αγορανομικού Κώδικος» επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού και η χώρα συγκομιδής, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.
  9. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ
  α) Προκειμένου για μέλι που μεταφέρεται χύμα για να συσκευασθεί σε ποσότητα μέχρι 1 κιλό (ή μέχρι 3 κιλά προκειμένου για μελισσοκόμο παραγωγό), οι ενδείξεις που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 2 αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία ή μπορούν μόνο να αναγράφονται στα σχετικά εμπορικά έγγραφα, που το συνοδεύουν. Ειδικά όμως, οι ενδείξεις ονομασία πώλησης, χώρα συγκομιδής, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όνομα ή εμπορική διεύθυνση του παραγωγού ή εισαγωγέα, πρέπει να αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία στην οποία προσφέρεται το μέλι.
  Για το μέλι ζαχαροπλαστικής και το διηθημένο μέλι, τα δοχεία μεταφοράς χύμα, οι συσκευασίες και τα εμπορικά έγγραφα αναφέρουν σαφώς την πλήρη ονομασία του προϊόντος.
  β) Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας του μελιού είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.
  10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευαστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και λιανοπωλητή) ευρισκόμενα μέλια, που έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συσκευασθεί, τυποποιηθεί και αγορασθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου 186, μπορούν να διατεθούν μέχρι εξαντλήσεως τους:
  α) Με τις ενδείξεις του άρθρου 186 της α.δ. 14/1989, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Αρ.Πρωτ. Α2.2207/24-05-2007 (ΦΕΚ Β 815/24-05-2007) και ίσχυε πριν από την κατά τα ως άνω αντικατάσταση του.
  β) Με τις ενδείξεις που ανέγραφαν επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας, σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παραγρ. 1) του Αγορανομικού Κώδικος, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την ισχύ των ενδείξεων της περίπτωσης (β) του ως άνω κεφαλαίου 8″.
  2.Το άρθρο 147 μένει ως έχει.
  EΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ
 • 22 Αυγούστου 2011, 11:12 | Για την ΟΜΣΕ-Βασίλης Ντούρας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: Thumb up 0 Thumb down 0
  Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος ζητά όπως το μέλι αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο και το άρθρο 146 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 μετατραπεί σύμφωνα με την πρότασή μας, που είναι και πρόταση συνολικά του μελισσοκομικού κλάδου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά γι’αυτό επιμένουμε στην ολοκληρωτική αποδοχή της πρότασής μας, ως ακολούθως:
  Α. Προτάσεις και τελική διαμόρφωση της Αγορανομικής Διάταξης:
  Αρ. Πρωτοκόλου Α2.2207/24.05.07
  Αγορανομική Διάταξη 1
  «Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής»
  Άρθρο 7
  Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 10 της α.δ. 14/1989
  1. Το άρθρο 146, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Άρθρο 146
  Περί εμπορίας – διακίνησης – διάθεσης του μελιού κ.λ.π. ρυθμίσεις
  1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  α) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 1 χιλιόγραμμο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης περίπτωσης (β).
  β) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και πωλείται προς αυτόν απευθείας από μελισσοκόμους και συνεταιρισμούς, ως μέλι δικής τους παραγωγής, στον τόπο συγκομιδής του είδους και σε οργανωμένες Λαϊκές ή Βιολογικές Αγορές, προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 3 χιλιόγραμμα.
  2. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
  α) Απαγορεύεται από οποιονδήποτε να πωλήσει στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένο μέλι, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγράφονται επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας του είδους οι ενδείξεις του παρόντος κεφαλαίου.
  β) Επί της συσκευασίας του μελιού, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω ενδείξεις σε ορατό σημείο της συσκευασίας, με ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα.
  (1) Η λέξη μέλι, η οποία υποχρεωτικά θα συνοδεύεται με την αναγραφή της χώρας ή των χωρών συγκομιδής του μελιού με του ίδιου μεγέθους γράμματα, επί της κύριας όψης.
  (2) Το ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  (3) Η καθαρή ποσότητα περιεχομένου κάθε συσκευασίας.
  (4) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ …..», όταν περιλαμβάνεται η ακριβής ημερομηνία, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ κατά ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ……», στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.
  (5) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης του μελιού.
  (6) Ο αριθμός παρτίδας του μελιού, σε περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν περιλαμβάνει την ημέρα και τον μήνα.
  (7) Επιπλέον το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα. Επί του σημείου αυτού διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο πωλητής και ο εισαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο, χρησιμοποιείται η ένδειξη «πωλητής-εισαγωγέας» με τα αιτούμενα στοιχεία.
  (8) Η ένδειξη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εφόσον το μέλι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες του 1 χιλιόγραμμου και ανασυσκευάσθηκε σε συσκευασίες μέχρι 1 χιλιόγραμμο από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
  3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού, επιτρέπεται και η αναγραφή επί αυτής των παρακάτω πληροφοριακών στοιχείων:
  α) Προκειμένου για αμιγείς τύπους ελληνικών μελιών η φυτική προέλευση αυτών δηλαδή «Πεύκου», «Ελάτης», «Καστανιάς», «Ερείκης», «Θυμαριού», «Πορτοκαλιάς», «Βαμβακιού», «Ηλίανθου» και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα μέλια αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές παραμέτρους, που ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 127/2004 (ΦΕΚ 239/Β/23.2.2005) κοινή υπουργική απόφαση.
  β) Πλησίον της υποχρεωτικής ένδειξης «Ονομασία του περιεχομένου προϊόντος» μπορεί να αναγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν (1) την φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη, εάν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης και αν διαθέτει τα οργανοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της πηγής.
  (2) την προέλευση από μία συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης.
  (3) τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια.
  Η αναγραφή των παραπάνω (1), (2) και (3) πληροφοριών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το μέλι της συσκευασίας ούτε «διηθημένο μέλι» είναι, ούτε «μέλι ζαχαροπλαστικής».
  4. ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ
  α) Οι ονομασίες «ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ», «ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ» ή «ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ», «ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ» και «ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την απλή ονομασία «ΜΕΛΙ».
  β) Προκειμένου για μέλι ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και πολύ κοντά στην ονομασία του προϊόντος οι λέξεις «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ».
  Στην περίπτωση που το εν λόγω μέλι χρησιμοποιείται ως συστατικό σύνθετου τροφίμου, αντί του όρου «Μέλι ζαχαροπλαστικής», μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «Μέλι» στην ονομασία του τροφίμου. Ωστόσο όμως στον κατάλογο των συστατικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος «Μέλι ζαχαροπλαστικής».
  γ) Υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια αγοράς και πώλησης της χώρας συγκομιδής.
  δ) Οι τελωνειακές αρχές καταχωρούν στις εισόδους της χώρας τις ποσότητες εισερχόμενου μελιού από χώρες Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε. με τα στοιχεία του εισαγωγέα σε ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου εντός του taxis, ώστε να διασταυρώνονται οι καταχωρήσεις με στόχο την αποτροπή ελληνοποιήσεων. Επιπλέον να λαμβάνονται δείγματα για τον ποιοτικό τους έλεγχο.
  ε) Σε τρόφιμο που υπάρχει η αναγραφή «μέλι» σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας, να αναφέρεται υποχρεωτικά δίπλα και η χώρα συγκομιδής.
  στ) Απαγορεύεται η ανάμιξη ελληνικού μελιού με μέλι άλλων χωρών.
  5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ
  Η ένδειξη «Χώρα Συγκομιδής π.χ. Ολλανδία ή Γερμανία ή Βουλγαρία κ.ο.κ.» νομιμοποιείται αν το μέλι είναι προέλευσης μίας και μόνο χώρας και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών. Στην περίπτωση ανάμιξης αναφέρεται το σύνολο των χωρών.
  6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ / ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
  Το μέλι που διατίθεται στο εμπόριο ή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν, προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υποχρεωτικά πρέπει να πληρεί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων-Ποτών και απαγορεύεται ρητά:
  -Απαγορεύεται το «μέλι» σκόνη.
  -Η προσθήκη στο μέλι οποιουδήποτε συστατικού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τροφίμων καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη εκτός από μέλι.
  -Η ανάμιξη του μελιού με μέλι ζαχαροπλαστικής.
  -Η ανάμιξη του μελιού με αμυλοσιρόπιο, ισογλυκόζη και άλλα παρεμφερή προϊόντα.
  Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της νοθείας.
  Προκειμένου για τα προϊόντα απομίμησης μελιού ( ισογλυκόζη, αμυλοσιρόπια και λοιπές γλυκαντικές ουσίες) απαγορεύεται:
  α) η αναγραφή στην ετικέτα οποιουδήποτε όρου παραπέμπει σε μέλισσες ή μελισσοκομικά προϊόντα (π.χ. κυψέλη, σμάρι, νέκταρ, μελισσάνθη κλπ)
  β) η χρήση στην ετικέτα εικόνων που παραπέμπουν σε μέλισσες ή λουλούδια (π.χ. κυψέλες, άνθη, μέλισσες κλπ)
  γ) η αναγραφή στην ετικέτα τοπωνυμίων (π.χ. Βυτίνα, Πήλιο, Ήπειρος, Σητεία κλπ)
  δ) η τοποθέτησή τους στα καταστήματα, στο ίδιο ράφι με το μέλι .
  Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της παραπλάνησης καταναλωτή.
  7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΛΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  Στο χώρο έκθεσης προς πώληση στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένου μελιού υποχρεωτικά αναρτάται ή τοποθετείται ή προσδένεται στο προϊόν πινακίδα, απολύτως ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφεται η τιμή πώλησης της συσκευασίας καθώς και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη.
  Εφόσον το περιεχόμενο καθαρό βάρος της συσκευασίας μελιού είναι 1000 γραμμάρια δεν απαιτείται η αναγραφή στην πινακίδα της τιμής ανά μονάδα μέτρησης (κιλό). Για τον λιανοπωλητή δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα των ενδείξεων που αναγράφονται επί της συσκευασίας του μελιού, δεδομένου ότι ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές. Διαφορετικά την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών φέρει ο λιανοπωλητής με συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγέας, συσκευαστής κλπ.). Η συνευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν το μέλι έχει παραδοθεί από τον προμηθευτή στον λιανοπωλητή με την αναγραφή όλων των προβλεπομένων ενδείξεων στην συσκευασία αλλά αυτές έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία μετά την παράδοση.
  Όταν διατίθεται μέλι χύμα σε χώρους εστίασης ή ξενοδοχεία να είναι υποχρεωτική η επισήμανση με ετικέτα στον περιέκτη όπου θα αναγράφεται η ένδειξη μέλι και η χώρα συγκομιδής του.
  8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΛΗΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ
  α) Σε εφαρμογή του άρθρου 38 (παράγρ.2) του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», επί όλων των τιμοκαταλόγων και πινακίδων που τηρούν οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς, χονδρέμποροι), πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφεται η ονομασία του μελιού και η χώρα συγκομιδής, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.
  β) Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παράγρ.1 του Ν.Δ. 136/1946) «Περί Αγορανομικού Κώδικος» επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού και η χώρα συγκομιδής, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.
  9. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ
  α) Προκειμένου για μέλι που μεταφέρεται χύμα για να συσκευασθεί σε ποσότητα μέχρι 1 κιλό (ή μέχρι 3 κιλά προκειμένου για μελισσοκόμο παραγωγό), οι ενδείξεις που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 2 αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία ή μπορούν μόνο να αναγράφονται στα σχετικά εμπορικά έγγραφα, που το συνοδεύουν. Ειδικά όμως, οι ενδείξεις ονομασία πώλησης, χώρα συγκομιδής, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όνομα ή εμπορική διεύθυνση του παραγωγού ή εισαγωγέα, πρέπει να αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία στην οποία προσφέρεται το μέλι.
  Για το μέλι ζαχαροπλαστικής και το διηθημένο μέλι, τα δοχεία μεταφοράς χύμα, οι συσκευασίες και τα εμπορικά έγγραφα αναφέρουν σαφώς την πλήρη ονομασία του προϊόντος.
  β) Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας του μελιού είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.
  10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευαστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και λιανοπωλητή) ευρισκόμενα μέλια, που έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συσκευασθεί, τυποποιηθεί και αγορασθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου 186, μπορούν να διατεθούν μέχρι εξαντλήσεως τους:
  α) Με τις ενδείξεις του άρθρου 146 της α.δ. 14/1989, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Αρ.Πρωτ. Α2.2207/24-05-2007 (ΦΕΚ Β 815/24-05-2007) και ίσχυε πριν από την κατά τα ως άνω αντικατάσταση του.
  β) Με τις ενδείξεις που ανέγραφαν επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας, σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παραγρ. 1) του Αγορανομικού Κώδικος, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την ισχύ των ενδείξεων της περίπτωσης (β) του ως άνω κεφαλαίου 8″.
  2.Το άρθρο 147 μένει ως έχει.
 • 9 Αυγούστου 2011, 15:04 | Χαρα Καψανάκη

  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: Thumb up 0 Thumb down 0
  Αυτό με το ΕΕ, ας σταματήσει. Εγώ ως καταναλωτής, είτε είναι μίγματα είτε όχι, θέλω να ξέρω από ποιά χώρα της Ευρώπης είναι και είναι δικαίωμά μου να ξέρω αν είναι από την Ισπανία ή την Βουλγαρία ή την Γερμανία ή την Ελλάδα. Οσο υπάρχουν χώρες με σύνορα στην Ευρώπη, έχω το δικαίωμα να ξέρω από πού προέρχεται και να μπορώ να επιλέγω. Δεδομένου μάλιστα ότι δεν αγοράζουμε εύκολα ό,τι αναγράφει απλώς ΕΕ, ας το σκεφτούν οι παραγωγοί ότι για να μην μειωθούν κι άλλο οι πωλήσεις τους, θα πρέπει να διευκρινίζουν και πού στην ΕΕ.
  Σήμανση αυτοκόλλητη ή προτυπωμένη επί του βάζου ή της όποιας συσκευασίας με σημαία της ΕΕ και δίπλα η χώρα.

  • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 12:53 | καλαμιωτης βασιλειος
   Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: Thumb up 0 Thumb down 0
   Να αναγράφετε υποχρεωτικά η χώρα παραγωγής και προκείμενου για μείγματα να αναγράφονται όλες οι χώρες όπου το προϊόν έχει παραχθεί , τα δε γράμματα των χωρών να είναι ευανάγνωστα και όχι ψιλά όπως σήμερα και σε σημείο κεντρικό της ετικέτας , στα δε αμιγώς ελληνικά να αναγράφετε η λέξη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ έχοντας δίπλα και την ελληνική σημαία
   Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

3ος παγκόσμιος πόλεμος


μην περιμένετε να γίνει με όπλα ο 3ος παγκ. Πόλεμος , γίνεται αυτή την στιγμή με οικονομικά όπλα και μόνο . Οι μεγάλοι με την βοήθεια διεφθαρμένων ( σαν την δική μας) κυβερνήσεων κατακτούν τον πλανήτη. Αγοράζουν τα πάντα μέχρι και τον αέρα που αναπνέουμε . Θα αγοράσουν με το έτσι θέλω τα σπίτια μας και θα μας ζητούν να πληρώνουμε ενοίκιο , θα μας βάλουν να εργαζόμαστε για ένα πιάτο φασολάδα μπλουμ, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε διότι μετά θα έχει εκτέλεση όπως έκαναν και στον 2ο Π.Π. , η εργασία μας θα αρχίζει από την ώρα που θα χαράζει η μέρα έως αργά τα μεσάνυκτα και ο μισθός? Τίποτα μόνο η ανάσα που θα μας αφήνουν να περνούμε. Ο Βενιζέλος με την παρέα του τα ξέρουν όλα αυτά και βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ζούμε ένα θέατρο σκιών και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι Χτες περικοπές στους μισθούς μας , αφαίμαξη των πορτοφολιών μας ( ΦΠΑ ΕΤΑΚ . εισφορά και καλά αλληλεγγύης ,κλπ υπέροχα μέτρα ) και σήμερα ενοίκιο για το σπίτι που ρε μα@#$%ες   χτίσαμε με πολύ ιδρώτα όταν εσείς   μαλακ*(&^σταν   στα βουλευτικά έδρανα. Η Γερμανία πρωτοστατεί σε αυτό και βάλει κατά πάντων . Λαέ αντιστάσου μην κάθεσαι στον καναπέ , πρέπει να κάνουμε το έπος του 2011!! Όλοι στους δρόμους , έξω η γερμανική κατοχή Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ!!!!!

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Μέλι: ο βοηθός σας στο αδυνάτισμα

μελι πευκου( αυτο το μελι εδωσε φετος ο πευκος δεν είναι κρυσταλομενο)
Μια από τις τροφές που συγκεντρώνει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των θρεπτικών συστατικών του, είναι το μέλι. Το μέλι είναι μια φυσική γλυκαντική τροφή που παρουσιάζει έντονη αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή και κυτταροπροστατευτική δράση.

Είναι γνωστό από την αρχαιότητα πως το μέλι έχει αντισηπτικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Σε περίπτωση που βρεθούν μικρόβια μέσα σ' αυτό εξαφανίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς αφυδατώνονται εξαιτίας της μεγάλης απορροφητικής ικανότητας του μελιού. Την ιδιότητα αυτή γνώριζαν οι Αρχαίοι Έλληνες που το χρησιμοποιούσαν για να ταριχεύουν τους νεκρούς τους.

Αναφέρεται δε πως η σωρός του Μεγάλου Αλέξανδρου ταριχεύτηκε με αυτό τον τρόπο. Μάλιστα σε πρόσφατη έρευνα αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Πανεπεστημίου Αθηνών, από τις αναλύσεις 49 διαφορετικών τύπων μελιού από την Ελλάδα, έδειξε πως η αντιμικροβιακή δράση τους είναι σημαντική έναντι πρότυπων βακτηριακών στελεχών τόσο της στοματικής κοιλότητας, όσο και ανθροπογόνων βακτηρίων.

Οι ευεργετικές ιδιότητες του μελιού δεν σταματούν εδώ. Περιέχει φλαβονοειδή που έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το σίδηρο, αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό ελευθέρων ριζών, δημιουργώντας μια προστατευτική ασπίδα για το γενετικό μας υλικό.

Επίσης, το μέλι περιέχει πρεβιοτικά συστατικά (κυρίως φρουκτολιγοσακχαρίτες και ινουλίνη) συμβάλλοντας έτσι στην καλή λειτουργία του γαστρεντερικού μας συστήματος. Αν δηλαδή είμαστε σε μια στρεσογόνο φάση της ζωής μας, ή καπνίζουμε πολύ, ή έχουμε περάσει μια φάση με συνεχείς διάρροιες, το μέλι αποτελεί ενδεδειγμένη λύση για την επαναφορά της ισορροπίας του γαστρεντερικού συστήματος.

Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι διαιτολόγοι είναι αν μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους. Και η απάντηση κατά γενική ομολογία είναι, φυσικά, ναι. Το μέλι αποδίδει περίπου 4 kcal ανά γραμμάριο, πολύ λιγότερες δηλαδή από άλλο αντίστοιχο λιπαρό γλυκό όπως για παράδειγμα η σοκολάτα, που αποδίδει περίπου 9 kcal ανά γραμμάριο λίπους που περιέχει.

Συνεπώς, θα ήταν συστηνόμενη λύση η αντικατάσταση λιπαρών σνακς στο διαιτολόγιό μας (κρουασάν, σοκολάτες κα) με ένα γιαούρτι με μέλι, για παράδειγμα. Και λιγότερες θερμίδες παίρνουμε, και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και ικανοποιούμε το αίσθημα της ευχαρίστησης που αποζητούμε από ένα τρόφιμο.
ΠΗΓΗ: iatronet.gr

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Ελληνικά σχολικά βιβλία: 26 εκατ. ευρώ και χιλιάδες τόνοι χαρτί, κάθε χρόνο στα σκουπίδια.

Έχετε ποτέ διερωτηθεί (όσοι έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό), γιατί ακόμα και τα πιο εμπορικά καταστήματα ρούχων, έχουν ειδικό τμήμα με “δεύτερο χέρι”; Μήπως γνωρίζετε γιατί, περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, εμείς τα θέλουμε όλα καινούρια; Καινούρια ρούχα, αυτοκίνητα, σπίτια, κινητά τηλέφωνα, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τα πάντα καινούρια!
Τι ανάγκη έχουμε άλλωστε; Καλύτερα να τα πετάμε! Πάνω απ’ όλα είναι θέμα γοήτρου…
Το ίδιο ισχύει και με το πιο ιερό αντικείμενο: το σχολικό βιβλίο. Λεω, να μην πάμε στα παιδάκια της Αφρικής, της Ασίας, των Βαλκανίων ή της μεταπολεμικής Ελλάδας που κρατούσαν και κρατούν το βιβλίο σα κόρη οφθαλμού.
Ας μείνουμε στα παιδάκια της σύγχρονης Ευρώπης, τα οποία δε διανοούνται να κάνουν αυτό που κάνουν τα Ελληνόπουλα: Αφού όλη τη χρονιά μουτζουρώσουν, και κατακρεουργήσουν τα σχολικά τους βιβλία, στο τέλος του χρόνου θα τους αποδώσουν την ύστατη τιμωρία, σκίζοντας τα και βάζοντας τους φωτιά.
Στις κοινωνίες που έχουμε φτιάξει, κατά κύριο λόγο σεβόμαστε ό,τι έχει τιμή. Και μάλιστα υψηλή. Ένα ακριβό ολοκαίνουριο αυτοκίνητο με δερμάτινα καθίσματα, σίγουρα θα κερδίσει το σεβασμό μας.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη λοιπόν, τα σχολικά βιβλία δε χορηγούνται δωρεάν. Κοστίζουν, και μάλιστα πολύ ακριβά. Στην Πορτογαλία, μόνο τα βιβλία για ένα μαθητή της πρώτης γυμνασίου, κοστίζουν 150 - 200 ευρώ. Στη Μεγάλη Βρετανία, κοστίζουν περίπου 300 ευρώ, το ίδιο και στη Γερμανία. Φανταστείτε λοιπόν, μία οικογένεια να έχει δύο, ή τρία παιδιά.
Για το λόγο αυτό, στις περισσότερες χώρες, η αγορά του σχολικού βιβλίου έχει καταργηθεί. Τα περισσότερα σχολεία, δανείζουν τα βιβλία στους μαθητές για ένα χρόνο. Οι μαθητές, πρέπει να τα διατηρήσουν άφθαρτα για την επόμενη χρονιά. Αυτό, συμβαίνει κατεξοχήν στις Σκανδιναβικές χώρες και στη Μ. Βρετανία. Στα σχολεία που ο δανεισμός δεν είναι εδραιωμένος, όπως σε πολλά Γερμανικά σχολεία, οι γονείς οργανώνουν παζάρι στο τέλος του χρόνου, όπου πραγματοποιείται ανταλλαγή βιβλίων. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά έχουν μάθει να σέβονται τα βιβλία, να μη τα λερώνουν και να μη τα πετούν, γιατί στο τέλος της χρονιάς καλούνται να τα παραδώσουν άθικτα.
Εκτός από τα βιβλία, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, σκέφτονται σοβαρά πριν απλώς πετάξουν κάτι στα σκουπίδια. Η επαναχρησιμοποίηση είναι σχεδόν πάντα η πρώτη τους επιλογή.
Για τους Έλληνες δεν είναι έτσι. Εκτός του ότι πετάμε τα περισσότερα σκουπίδια στην Ευρώπη, κάθε χρόνο τυπώνονται 45 εκατομμύρια σχολικά βιβλία, τα οποία διανέμονται δωρεάν από το ελληνικό κράτος, με κόστος περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ. Τα βιβλία αυτά, καταλήγουν στα σκουπίδια με τον πιο απαξιωτικό τρόπο. Ίσως, το γεγονός αυτό από μόνο του, να είναι ενδεικτικό της καλλιέργειας και του σεβασμού που έχουν τα περισσότερα Ελληνόπουλα για τα πάντα γύρω τους.

πηγη: ΣΚΑΙ,GR

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Η λίστα ιστολογίων μου

ΜΕ ΤΙΜΗΣΑΝ